1. 1965

  Xưởng Dược Trung Trung bộ chính thức được thành lập, mang mật danh K25

 2. 1975

  Giải phóng Miền Nam. Xưởng chuyển về Thành phố Đà Nẵng

 3. 1982

  Nhập thêm Công ty Dược phẩm QN-ĐN, chuyển thành Xí nghiệp Liên hợp Dược QN-ĐN

 4. 1988

  Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng II

 5. 1997

  Gia nhập làm thành viên của Tổng công ty Dược Việt nam. Tên gọi mới là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 5-Đà Nẵng

 6. 2007

  Cổ phần hoá, chuyển thành Công ty CP Dược Danapha từ ngày 01/01/2007

 7. 2008

  Danapha chỉ định Công ty TNHH KPMG – là đơn vị kiểm toán cho Danapha bắt đầu từ năm tài chính 2008, khẳng định Danapha hướng đến việc quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế

 8. 2009

  Danapha chính thức thành lập Công ty Cổ phần Dược Danapha Nanosome (DANOSOME)

 9. 2010

  Danapha khánh thành Nhà máy sản xuất Đông Dược đạt chuẩn GMP-WHO có quy mô hoàn thiện bậc nhất Việt Nam

 10. 2013

  Danapha nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP – Ukraine

 11. 2015

  Danapha được chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ

 12. 2016

  Danapha được chứng nhận đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng với dự án đầu tư lên đến 1.500 tỷ

 13. 2017

  Danapha 2017