Aminazin 1,25% (Sao chép)

  • Tất cả các thể tâm thần phân liệt, giai đoạn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực
  • Buồn nôn, nôn.
  • Các chứng nấc khó chữa trị.
  • An thần trước phẫu thuật.
  • Bệnh porphyrin cấp gián cách.
  • Hỗ trợ trong điều trị bệnh uốn ván.
Danh mục: